Tabell oppdatert 24 april 2013.

FØLGENDE 12 KONKURRANSER KOMMER TIL Å TELLE I ISFISKELIGAEN  2012/13

1) 8 DES      2012   LANDSJØEN
2) 16 DES    2012   GJESSÅSSJØEN
3) 13 JAN    2013  STORSJØEN
4)  20 JAN    2013  NESSJØEN
5)  27 JAN   2013  SKUMSJØEN
6)  2 FEB      2013  HERSJØEN
7)  3 FEB      2013  LYSEREN
8) 10 FEB     2013  STEINSFJORDEN
9)  3 MARS    2013  GOKSJØ
10) 31 MARS  2013 GORNINGEN
11) 7 APRIL   2013  NÆRA ( NORD)
12) 21 APRIL 2013 ELTSJØEN
TOTALTABELL   

Klubbkonkurranse    IFL  2012/13

Klubben/foreningen som leder står med  gul skrift
Klubben/foreningen som er på andre plass 
står med  rød skrift.

GRATULERER TIL RAUFJØRINGEN MED OVERLEGEN SEIER I ISFISKELIGAEEN 2012/13 🤩             SLUTTABELL LIGGER UNDER.

 

Forening/ Klubb                                          Poeng

 

1)Raufjøringen                                                                80   p

2)SFK  Pimpel Sør                                                            54  p

3)Eidsvoll Skog                                                                44  p

Gjerdrum SFK                                                                42 p 

 GTSFK                                                                         34 p

 SFK Acerina                                                                  20 p

Romedal og Valset JFF                                                   18 p

Trysil SFK                                                                     16  p

Åsnes JFF                                                                     14  p

Brandval JFF                                                                  12 p

 Åsene  JFF                                                                     8 p

Nannestad JFF                                                                 8 p

Ovansiljan (swe)                                                               8 p

Askim og Omegn JFF                                                        6 p

Ukjent forening/ klubb                                                    6 p

Eidskog JFF                                                                    4 p

 Våler JFF                                                                      2 p 

Alvkroken  (swe)                                                             2 p

 Oslo Sportsfiskere                                                          2 p

Bærum Sporstsfiskere                                                      2 p

 

 

 

 

 

 POENGSANKERE

LANDSJØEN  8/12

12 p Thomas Hesmyr  Pimpel Sør

8 p   Børre Omang    Åsene JFF

6 p  Remi A Olsen    Pimpel Sør

4 p  Jan T Nedgården  Trysil SFK

2 p  Lars R Benterud   Våler JFF

______________________________________________________________________________________

 GJESÅSSJØEN  16/12

12 p Vidar Årnes   Romedal og Valset JFF

8 p  Thomas Ødegård   GTSFK

6 p Tom Erling Haugen  SFK  Raufjøringen

4 p  Terje Reinertsen  Gjerdrum SFK

2 p  Thomas Hesmyr   Pimpel Sør

______________________________________________________________________________________

 STORSJØEN  13/1-13

12 p  Tom  E  Haugen    SFK Raufjøringen

8 p   Thomas Hesmyr   Pimpel Sør

6 p    Frank Hønsen   Gjerdrum SFK

4 p    Thomas Ødegård  GTSFK

2 p     Erling Johnsrud    Romedal og Valset JFF

_________________________________________________________________________________

NESSJØEN  20/1-13

12 p   Frank Hønsen   Gjerdrum SFK

8 p    Ola Sjøli           Trysil SFK

6 p    Tom E  Haugen   Raufjøringen

4 p    Odd H  Hansen   GTSFK

2 p    Halfdan Sagnes    GTSFK

_______________________________________________________________________________________

SKUMSJØEN 27/1.

12 p   Tom E  Haugen             Raufjøringen

8 p     Kenneth Ottosen         GTSFK

6 p    Christer  Fossen           Askim og Omegn  JFF

4 p    Finn W  Eriksson          Raufjøringen

2 p    Jonny Bækken            Romedal/ Vallset JFF

__________________________________________________________________________________

HERSJØEN  2/2

12 p    Per Erik  Hellerud.               Eidvoll Skog JFF

8 p    Tor A Tillrem                       Nannestad JFF

6 p   Rolandas  Raukaukas               ?  Ukjent forening.

4 p   Reidar Moen                        Eidsvoll Skog JFF

2  p   Harald  Hovde                     Oslo Sportsfiskere.

___________________________________________________________________________

LYSEREN  3/2

12 p      Fredrik  Sandvold            Raufjøringen

8  p       Frank  Hønsen               Gjerdrum SFK

6  p      Remi A Olsen                 SFK  Pimpel Sør

4  p      Finn E Lerdalen              Raufjøringen

2  p      Runar  Sperstad             SFK  Acerina

_____________________________________________________________________________

STEINSFJORDEN 10/2

12 p  Odd A Svendsrud             Brandval

8  p   Tom E  Haugen              Raufjøringen

6 p    Christer Fossen              SFK  Acerina

4 p    Thomas Ødegård           GTSFK

2p    Terje Lindgren               SFK Pimpel Sør

__________________________________________________________________________________

NM GOKSJØ  3/3

12 P  Runar Sperstad           SFK  Acerina

8 p   Bjørn K Bekkensten      Eidsvoll Skog JFF

6 p   Magnus Riksfjord         SFK  Pimpel Sør

4 p   Ola Sjøli                     Trysil  SFK

2 p   Atle Nordheim            Eidsvoll Skog JFF

_______________________________________________________________________________________

GORNINGEN 1/4

12 p   Magnus   Riksfjord      Pimpel Sør

8 p     Jim Bekken               Raufjøringen

6 p     Tommy Stengelsrud    Raufjøringen

4 p     Svein Ivar Fjeld         Eidskog JFF

2 p    Raymond  V Hansen    Bæ'rum Sportsfiskere

___________________________________________________________________________________

NÆRA ( Nord)  7/4  

12 p  Per Erik   Hellerud           Eidsvoll Skog JFF

8  p   Lars Roar Benterud         Åsnes JFF

6  p   Ruben Johannsen           Åsnes JFF

4  p  Tove Nygårdseter            Raufjøringen

2  p  Vidar  Årnes                   Romedal og Valset JFF

___________________________________________________________________________

ELTSJØEN  21 April

12  p     Frank Hønsen           Gjerdrum  SFK

8  p      Jørgen Storm             Ovansiljan

6 p       Bjørn K  Bekkensten   Eidsvoll Skog JFF

4 p       Kenneth Ottosen       GTSFK

2 p       Emil Broberg              Alvkroken