I løpet av isfiskesesongen 2012/13 har jeg tenkt dra i gang en liten uhøytidlig og udramatisk  konkurranse mellom de ulike isfiskeklubbene/foreningene som er tilknyttet NJFF. Konkurransen har jeg valgt å kalle IFL ( isfiskeligaen)

Regler. 

-Jeg velger ut 12 vann fra terminlista som blir tellende i « isfiskeligaen»

-Ingen påmelding er nødvendig.

-De 5   deltagerne  med mest vekt fra de ulike stevnene får tellende poeng for klubben/foreningen de fisker for.   Dette gjelder uansett klasse.

-Poengberegning blir slik:  Fiskeren  med   mest vekt får 12 poeng for sin klubb/forening.  Nest mest = 8 p   3. mest vekt 6 p    4. mest vekt = 4 p  og    5. mest vekt = 2 p

-Tellende resultat  blir tatt ut fra  individuelle konkurranser og resultatlista som blir brukt som grunnlag  er den som blir lagt ut på Oslo Sportsfiskere sin hjemmeside.

-Tabellen for isfiskeligaen blir oppdatert jevnlig på min hjemmeside.