Mari på isfiske. Alle tatt på mormyska, varpestikke og 0.12 sene. Bra jobbet.