Mari slapper av i sola før start på Sillongen 2015.