Mari trener til sin første konkurranse 18 aborrer ble lurt opp på tafs.